marketingu za przyzwoleniem (z angInbound marketing jest bezpośrednio związany z

skuteczne pozycjonowanie toruń skuteczne pozycjonowanie toruń
Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw.
marketingu za przyzwoleniem (z ang.

permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca dane.